Kohesio: découvrez les projets de l’UE dans votre région

Informations sur le projet
Date de début: 1 janvier 2014
Date de fin: 30 décembre 2023
financement
Fonds: Fonds européen de développement régional (ERDF)
Budget total: 287 878 630,40 €
Contribution de l’UE: 244 696 832,00 € (85%)
programme
Période de programmation: 2014-2020
Autorité de gestion: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene

Accroître la couverture et l’inclusion du système d’enregistrement des biens immobiliers dans les zones rurales de Roumanie

Obiectivul general al proiectului este cresterea acoperirii geografice si a proprietatii a Sistemului national integrat de cadastru si carti funciare in zonele rurale tinta din Romania si finalizarea implementationarii unui sistem national cadastral in Romania, care sa permita cartografierea si digitalizarea proprietatii si proprietatea asupra terenurilor intr-o baza de date cadastrala centrala nationala. Proiectul implica inregistrarea Sistematica a 5 758 314 ha de terenuri in zonele rurale ale Romaniei, care prezinta o prioritate deosebita pentru implementationare datorita caracteristicilor lor ca zone Expuse in mediul rural si social si datorita importanti lor pentru proiectele de infrastructura. Cadastrarea accelerata a acestor zone va contribui la implementationarea mai rapida a proiectelor de infrastructura, cu beneficii economice pentru intreaga tara. Realizarea cadastrului national va asigura drepturile de proprietate en Roumanie (inclusiv drepturile de proprietate ale statului), va permite autoritatilor publice sa monitorizeze si impoziteze terenurile si sa construiasca proprietati si sa facilitateze proiectarea si implementationarea politicilor si activitatilor de dezvoltare, inclusiv cerintele Directivei INSPIRE (2007/2/CE) privind o infrastructura pentru informatii spatiale pentruita Europeana. Proiectul presupune inregistrarea Sistematica a aproximativ 7,9 milioane de imobile, ceea ce va contribui la Asigurarea legalitatii tranzactiilor cu proprietati, la simplificarea si eficientizarea proceselor de tranzactionare a imobilelor. Obiectivul general al proiectului Propus reprezinta o prioritate pentru guvernul roman. Acest obiectiv va fi realizat in mod special printr-un proces sistematic de inregistrare a Proprietatilor din zonele rurale selectate, impreuna cu scanarea cartilor funciarea analogice si prin imbunatatirea serviciilor de inregistrare a terenurilor, a consolidarii capacitatii institutionale si a managementului de proiect. Proiectul se concentraza pe accelerarea inregistrarii Proprietatilor in UAT-urile rurale, deoarece situatia Actuala a a acestora are impact asupra pregatirii si implementationarii Investitiilor structurale finantate de Uniunea Europeana, precum si a Altor programe de dezvoltare si investitii in infrastructura. Ca urmare a inregistrarii Proprietatilor private si publice, UAT- urile rurale vor indeplini una dintre conditiile esentiale de accesare a programelor UE in domeniul Dezvoltarii Infrastructurii locale: abilitatea de a intreprinde dezvoltarea retelelor de Utilitati publice, a retelelor stradale, Reabilitarea cladirilor de interes public etc. obiectivele proiectului sunt aliniate la Strategia nationala de dezvoltare Durabila a Romaniei 2013-2020-2030 care stabileste ca obiectiv national finalizarea in linii generale, a cadastrului general al Romaniei si Asigurarea transparentei si accesibilitatii Sistemului: Finalizarea cadastrului general si a Bazei de date reale, inclusiv deschiderea registrelor de propri

Flag of Roumanie  Multiple locations, Roumanie