Kohesio: projekty UE w Twoim regionie1 - 15 z 7 539

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 59 999 996,00 € Total budget
 • maj 2020 - sie 2021

Dostępny samorząd – granty

 • Topic image of TO11 Sprawna administracja publiczna
 • Flag of PL 26 409 238,84 € Total budget
 • lip 2021 - gru 2024

EuroSkills 2023 Gdańsk

 • Topic image of TO10 Kształcenie i szkolenie zawodowe
 • Flag of PL 15 748 971,00 € Total budget
 • wrz 2022 - lis 2023

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 28 898 899,52 € Total budget
 • maj 2020 - gru 2020

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)

 • Topic image of TO08 Trwałe i wysokiej jakości zatrudnienie
 • Flag of PL 12 032 769,17 € Total budget
 • sty 2020 - gru 2022

Łódzkie pomaga

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 5 448 050,59 € Total budget
 • cze 2020 - wrz 2021

Bezpieczna Przyszłość

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 4 598 430,00 € Total budget
 • cze 2020 - cze 2021

Kooperacja - efektywna i skuteczna

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 8 509 048,00 € Total budget
 • kwi 2018 - lis 2023

Pomagamy skutecznie

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 4 195 827,95 € Total budget
 • cze 2020 - gru 2020

Wsparcie dla Mazowsza

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 4 913 803,67 € Total budget
 • cze 2020 - gru 2020

Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

 • Topic image of TO09 Włączenie społeczne
 • Flag of PL 15 084 506,00 € Total budget
 • cze 2015 - gru 2024
1 - 15 z 7 539